Felanmälan

LÄS MER

Du kan göra din felanmälan när som helst på dygnet. Det du anmäler blir ett ärende som hanteras under kontorstid.

Fel du kan anmäla till Varbergs kommun.
- Avfall, återvinning eller vattenläcka
- Badplatser, lekplatser, motionsspår och parker
- Fotbollsplaner
- Idrotts- och gymnastikhallar
- Is- och simhallar
- Trafik, gator, gång- och cykelbanor

Under kontorstid går det också bra att ringa Varberg direkt på telefon 0340-880 00.
Måndag-onsdag 08.00-17.00 
Torsdag 08.00-18.00 
Fredag kl. 08.00 – 16.00

Akuta ärenden
Har du något akut som behöver felanmälas utanför kontorstid, vänligen ring 010-219 30 00. Som akuta ärenden räknas sådant som kan innebära en olycksrisk exempelvis saknade brunnslock och stora hål i gatan. 

Vid vattenläckor kontakta VIVAB på telefonnummer 075-727 40 00.

Att tänka på
De fel du kan anmäla här gäller sådant som Varbergs kommun ansvarar för. Bor du exempelvis i en samfällighet eller tillhör en vägförening så kan dessa vara ansvariga för både gatubelysning och vinterväghållning i ditt område.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa