Anmälan om dricksvattenanläggning - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande dricksvattenanläggningar hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Varberg Direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se