Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Det kan handla om till exempel att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har förtydligat handläggningsprocessen och vem som gör vad. För mer information om lagen och handläggningsprocessen läs mer på Bostadsanpassningsbidraget En webbhandbok från Boverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation