Ansökan om grävtillstånd

LÄS MER

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. Här kan du ansöka om det.

Du kan behöva tillstånd från andra än Varbergs kommun. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på.

Du ska utföra arbetet enligt "Regler för schakt i allmän mark i Varbergs kommun".

Frågor om e-tjänsten

Varberg Direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00