Åtagande god man - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blankett för att åta dig uppdrag som god man enligt 11 kap. §4 föräldrabalken. 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg