Ta del av beslut som granne eller sakägare

LÄS MER

Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

Förutsättningar

Du har fått ett meddelande av oss om att din granne har fått ett beslut i sitt ärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet. Om du inte har Bank-id  eller vill vara anonym kan du kontakta Varberg direkt på 0340- 880 00 för att ta del av beslutet. 

Vad händer när du har tagit del av beslutet?

Du kan meddela oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att vi enklare kan göra bedömningen när ett ärende vinner laga kraft. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id