Grannehörande miljö- och hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 För att kunna lämna yttrande och ta del av handlingar i ärenden måste du:

  • Vara registrerad med ditt personnummer som en part i ärendet hos kommunen antingen som privatperson eller som företagsombud.
  • Veta ärendenummer och fastighet för ett ärende (både pågående och avslutade stöds i detta flöde). 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id