Tillgångsförteckning

LÄS MER

Denna tjänst vänder sig till dig som ska lämna tillgångsförteckning till överförmyndaren.

Information

Din förteckning skickas till Överförmyndare i väst för handläggning.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

Tänk på att:

  • din förteckning ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete
  • om ni är två ställföreträdare/vårdnadshavare ska båda signera förteckningen med e-legitimation
  • bifoga bevis på tillgångar och skulder t ex bankbesked per dag för förordnandet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id