Nybeställning, förlängning av nycklar och passerbrickor för entreprenörer

LÄS MER

För att komma in i kommunens lokaler behöver du antingen en vanlig nyckel eller en passerbricka.
Detta beställs via denna e-tjänst. Nycklar/passerbrickor hämtas alltid hos Varberg direkt på Norra Vallgatan 14.

Du som hämtar nycklar/passerbrickor måste kunna legitimera dig för att få nyckeln/brickan.

Nycklar och passerbrickor är personliga och får inte lånas ut till obehöriga.

Nybeställning
Nycklar och passerbrickor ska beställas senast två arbetsdagar i förväg.

Förlängning
Om du har en nyckel/passerbricka idag och behöver förlänga utlåningsperioden gör du det här.
Förlängning av nycklar och passerbrickor ska beställas senast två arbetsdagar i förväg.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340- 88000
www.varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Serviceförvaltingen
svn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa