Åtagande förvaltare - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blankett för att åta dig uppdrag som förvaltare enligt 11 kap. §7 föräldrabalken. 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg