Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara!

Hanterar ni brandfarlig gas (exempelvis gasol, acetylen), brandfarlig vätska (exempelvis bensin, diesel) eller sprayburkar och är tillståndspliktiga?