Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara!

Hanterar ni brandfarlig gas ( exempelvis gasol, acetylen), brandfarlig vätska (exempelvis bensin, diesel) eller sprayburkar och är tillståndspliktiga?

Mer information finns att läsa på räddningstjänsten Västs sida. Klicka på Till RVast. 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se
+46102193000

Personuppgiftsansvarig

Direktionen Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se