Anmälan till tomt och/eller bostadsrättskön

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla dig till tomt- och/eller bostadsrättskö i Varbergs kommun. 

Anmälningsavgiften för köplats är 400 kronor. När anmälan och betalning nått oss ställs du i kön. Betalningen gör du till bankgiro 5976-7392, ange ditt personnummer som betalningsreferens.

Frågor om e-tjänsten

Leif Andersson
leif.andersson3@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsens förvaltning
ks@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa