Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du digitalt lämna in din årsrapport för köldmedia för rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar. Observera att rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars kalenderåret efter genomförda kontroller. Om den 31 mars infaller på en helgdag är det första helgfria vardag som är sista datum för inlämning.

Rapporteringsgränsen gäller för anläggningar som sammanlagt har köldmedia med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer installerat.

För ytterligare information om kölmedieanläggningar eller rapportering, se förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser.

Genom att använda e-tjänsten bidrar du till att rapporten registreras på rätt fastighet och att grundläggande uppgifter finns med.

Utöver köldmedierapporten kan du även skicka in installationsintyg, uppgifter om konvertering av aggregat och skrotintyg via e-tjänsten.

Du måste ha BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID. 
Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dina sparade ärenden finns på Min sida, som du hittar högst upp under Meny. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id