Redogörelse för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst vänder sig till dig som ska lämna redogörelse för ensamkommande barn till Överförmyndare i väst.

Information

Din redogörelse skickas till överförmyndarförvaltningen för handläggning. Så länge du är god man ska du lämna redogörelse halvårsvis.

Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet per månad och gäller under asyltiden. I det fall barnet beviljas uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsverket till kommunen gäller 2 % av prisbasbeloppet per månad.

Gode mannen kan ansöka om ersättning för kostnader som kan kopplas till uppdraget som god man mot uppvisande av kvitto (kostnadsersättning). Bilersättning utgår med 2,50 kr/km och ska specificeras.

Utbetalning av arvodet sker tidigast månaden efter halvåret under förutsättning att redogörelsen är inlämnad före den 10:e.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

 

Tänk på att:

  • din redogörelse ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete
  • bifoga verifikat (kvitton) för att få kostnadsersättning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa