Kaktusplanteringen

LÄS MER

Kaktusplanteringen är en tradition i Varberg sedan 1940-talet. Varje år får föreningar med lokalanknytning ansöka om att få sitt emblem avbildat i planteringen. Kaktusplanteringen ligger i Engelska Parken vid hörnet av Västra Vallgatan och Södra Hamnvägen.

Sista ansökningsdag för att vara med i hamn- och gatuförvaltningens bedömning görs under perioden 1 juli - 15 september för nästkommande år. Svar skickas sedan ut till alla sökande i oktober och vinnaren kontaktas. Vinnaren kommer också att presenteras på www.varberg.se.

Vi använder oss av följande bedömningskriterier:

1. Jubileum
Hög ålder prioriteras före lägre.

2. Allmänintresse
Föreningsverksamheten ska vara av intresse för  boende, besökare och näringsliv.

3. Generationsöverskridande
Föreningen ska bedriva ett generationsöverskridande arbete.

4. Jämlikhet
Föreningen ska vara öppen och inkluderande oavsett kön, religion, politisk åsikt eller etnisk tillhörighet.

Villkor/kriterier för den förening/organisation som ansöker är att föreningens verksamhet ska gynna alla invånare det vill säga alla ska kunna känna sig inkluderade i föreningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa