Kaktusplanteringen

LÄS MER

Kaktusplanteringen är en tradition i Varberg sedan 1940-talet. Varje år får föreningar med lokalanknytning ansöka om att få sitt emblem avbildat i planteringen som ligger i Järnvägsparken utmed Västra Vallgatan. Sista ansökningsdag för att vara med i hamn- och gatuförvaltningens bedömning är den 31 december. Svar skickas sedan ut till alla sökande i februari och vinnaren presenteras på www.varberg.se.

Vi använder oss av följande bedömningskriterier:

1. Allmänintresse
Föreningen ska vara tilltalande för en stor majoritet av boende, besökare och näringsliv.

2. Jubileum
Högre ålder prioriteras före lägre.

3. Generationsöverskridande
Föreningen ska bedriva ett generationsöverskridande arbete.

4. Jämlikhet
Föreningen ska inte exkludera medlemmar med avseende på kön, religion eller etnisk tillhörighet.

Villkor/kriterier för den förening/organisation som ansöker är att föreningens verksamhet ska gynna alla invånare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa