Kaktusplanteringen

LÄS MER

Kaktusplanteringen är en tradition i Varberg sedan 1940-talet. Varje år får föreningar med lokalanknytning ansöka om att få sitt emblem avbildat i planteringen. Kaktusplanteringen ligger i Engelska Parken vid hörnet av Västra Vallgatan och Södra Hamnvägen.

Kommunen har mandat att vid större kommunal händelse alternativt stor internationellt jubileum/händelse välja att prioritera detta före föreningsjubileum.

Sista ansökningsdag för att vara med i hamn- och gatuförvaltningens bedömning är 12 september för nästkommande år. Svar skickas sedan ut till alla sökande i oktober och vinnaren kontaktas. Vinnaren kommer också att presenteras på www.varberg.se.

Vi använder oss av följande bedömningskriterier där jubileum prioriteras i utvärderingen

1. Jubileum
Hög ålder prioriteras före lägre. Har föreningen tidigare haft sitt emblem i kaktusplanteringen kan annan förening få förtur trots lägre ålder.

2. Allmänintresse
Föreningsverksamheten ska vara av intresse för  boende, besökare och näringsliv.

3. Generationsöverskridande
Föreningen ska bedriva ett generationsöverskridande arbete. Aktivt arbete som presenteras på föreningens hemsida premieras.

4. Jämlikhet
Föreningen ska vara öppen och inkluderande oavsett kön, religion, politisk åsikt eller etnisk tillhörighet. Aktivt arbete som presenteras på föreningens hemsida premieras.

Villkor/kriterier för den förening/organisation som ansöker är att föreningens verksamhet ska gynna alla invånare det vill säga alla ska kunna känna sig inkluderade i föreningen.

Det är en fördel att lägga tid på ansökan då svaren är viktiga vid utvärderingen

1. Skicka in er intresseanmälan senast den 12 september 2021.

2. Intresseanmälningar utvärderas av tjänstepersoner inom Hamn-och gatuförvaltningen.

3. Den föreningen som väljs ut informeras i månadsskiftet september/oktober 2021. Övriga informeras så snart utvald förening är informerad.

Om du vill fortsätta med din ansökan vid ett senare tillfälle måste du logga in med BankID. Glöm inte att klicka på Spara.
Om du inte använder BankID är det bra att veta hur frågorna ska besvaras då det finns en tidsbegränsning för hur länge man kan ha tjänsten öppen. Annars finns risken att informationen förloras innan du skickar din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa