Livsmedelsverksamhet- anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedel-, dricksvatten – eller kontaktmaterialverksamhet samt informera om övertag eller flytt av verksamhet. Du kan även anmäla byte av organisationsnummer samt avslut av din befintliga verksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id