Ansökan om förordnande av god man vid dödsbo eller rättshandling - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blanketter för att ansöka om god man när du som god man, förvaltare eller förmyndare inte kan företräda din huvudman eller den underårige. Du hittar även en blankett för att ansöka om god man för att  företräda en bortavarande arvinge i ett dödsbo. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa