Ansök om tillfällig förskoleplats/fritidshemsplats

LÄS MER

Barn som går på avgiftsfri allmän förskola eller inte har fritidshemsplats kan ansöka om tillfällig förskole-/fritidshemsplats under lov. Avgiften beräknas för varje påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. Syskonrabatt ges inte på dessa placeringar. Anmälan till tillfällig förskola/fritidshem är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om vårdnadshavare väljer att inte lämna barnet under lovet. Läs mer om avgift på varberg.se.

Läs mer om tillfällig plats för barn i avgiftsfri allmän förskola.

Läs mer om tillfällig fritidshemsplats. 

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se