Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera explosiv vara!

I denna e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att hantera explosiv vara såsom fyrverkerier, sprängämne och krut. Du kommer att lotsas vidare till Räddningstjänsten Västs e-tjänst. 

Andra lagar och regler

  • Vid sprängning med sprängämne eller användning av stenspräckare inom detaljplanerat område gäller även ordningslagen (polisen). 
  • LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och ordningslagen gäller även vid användning av pyrotekniska artiklar vid offentlig tillställning.
  • För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring eller tillverkning av explosiva varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till.  MSB:s hemsida kan du hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Andra lagar och regler som kan vara aktuella är Arbetsmiljöverket, Servesolagstiftning, vapenlagar och ADR/RID. 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se
+46102193000

Personuppgiftsansvarig

Direktionen Räddningstjänsten Väst
rvast@rvast.se