Ansökan om fondmedel stiftelsen Iro och Irma Högmans fond

LÄS MER

För att ansöka om fondmedel kommer du att behöva ange följande personuppgifter: Personnummer, namn, adress, telefonnummer och eventuellt kontonummer. Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du ansöker om fondmedel.

Fyll i ansökningsblanketten och glöm inte din namnunderskrift. Är du under 18 år måste vårdnadshavaren skriva under blanketten.

Du skickar ansökningsblanketten till:

Varbergs kommun
Socialförvaltningen               
432 80 Varberg.

OBS! Din ansökan måste vara inkommen senast den 30 september.