BPSD, utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till administratörsutbildning i BPSD-registret!

BPSD-registrets syfte är att minska Beteendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens, BPSD och det lidande detta innebär samt att öka livskvalitén för personer med demenssjukdom.  

Målgrupp: Undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor arbetsterapeuter och fysioterapeuter i särskilt boende och hemtjänst. Det är fördelaktigt om professioner i teamet utbildas vid samma tillfälle. Datorvana behövs.

BPSD-administratörens uppgift är att introducera, implementera och samordna arbetet på sin egen enhet tillsammans med enhetschef. Är du nyfiken på mer kring ansvar och roller i BPSD-arbetssätt se BPSD registret - riktlinje  

Kursmål: 

  • att få kunskap om de vanligaste demenssjukdomarna samt symtom, diagnos och behandlinatt få kunskap om vanliga bakomliggande orsaker till BPSD 
  • att få kännedom om innehållet i Nationella riktlinjer för demensvård
  • att få kännedom om kvalitetsregister & relevant lagstiftning 
  • att få kunskap kring implementering och om hur man arbetar med BPSD-registret i praktiken att kunna utföra registrering i BPSD-registret 

Viktig information att läsa innan du gör din bokning

  • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande. Du bokar alla tre dagarna vid samma utbildningstillfälle genom att välja bokningsdatum för första dagen. Senaste anmälningsdag är 2 veckor före utbildning. Välj: 17/9-18/9 med uppföljning den 14/10 eller 5/11-6/11 med uppföljning den 3/12.
  • Avanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan utbildningen på mail till Resursteam Demens. Detta för att undvika att material och kost förbereds utan att komma till användning samt att utbildningsplatsen finns tillgänglig.
  • Deltagande - Utbildningen omfattar 2 dagar samt en halvdags uppföljning efter ca 2 månader. För att bli diplomerad som BPSD-administratör ska närvaro registreras vid alla tre dagarna.
  • Samplanering enhetschef - För bästa implementeringseffekt bör enhetschef gå utbildningen i sin helhet. Alla enhetschefer är välkomna dag 2 kl. 11.00 för att gemensamt skriva en handlingsplan gällande implementering för sin enhet. Det är även önskvärt att enhetschef kommer på uppföljningshalvdagen för att arbeta med enhetens handlingsplan och utvecklingsområden. Meddela gärna via mail till resursteamdemens@varberg.se att du kommer.

Frågor om e-tjänsten

Resursteam demens
resursteamdemens@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Lotta Krook 0340-697763 / 0734-015672

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa