BPSD, utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information att läsa innan du gör din bokning

  • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande. Du bokar båda dagarna vid samma utbildningstillfälle genom att välja bokningsdatum för första dagen. Senaste anmälningsdag är 1 månad före utbildning.
  • Avanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan utbildningen på mail till Resursteam Demens. Detta för att undvika att material och kost förbereds utan att komma till användning samt att utbildningarna går halvfulla.
  • Deltagande - Utbildningen omfattar 2 dagar samt en halvdags uppföljning efter ca 2 månader. För bästa implementeringseffekt bör enhetschef gå utbildningen i sin helhet. Alla enhetschefer är välkomna dag 2 kl. 11.00 för att gemensamt skriva en handlingsplan gällande implementering för sin enhet. Det är även önskvärt att enhetschef kommer på uppföljningshalvdagen för att arbeta med enhetens handlingsplan och utvecklingsområden. Meddela gärna resursteamdemens@varberg.se att du kommer. För att bli diplomerad som BPSD-administratör ska närvaro registreras vid alla tre dagarna. Datorvana behövs.

Frågor om e-tjänsten

Resursteam demens
resursteamdemens@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Therese Kleveland 0721-516107

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa