Godkännande av föreståndare, deltagare eller personer med inflytande över de explosiva varorna.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för Godkännande av föreståndare explosiv vara! Denna e-tjänst gäller även godkännande av personer med inflytande över de explosiva varorna och deltagare.

I denna e-tjänst ska du rapportera in om det sker någon förändring gällande föreståndare, person med inflytande eller deltagare under tillståndstiden. Observera att inga andra förändringar som påverkar tillståndet får skett.  Du kommer att lotsas vidare till Räddningstjänsten Västs e-tjänst. 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se
+46102193000

Personuppgiftsansvarig

Direktionen Räddningstjänsten Väst
rvast@rvast.se