Tobak, folköl och E-cigaretter

LÄS MER

Information om ansökan
För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Det är alltid den juridiska personen som gör ansökan. Eventuell fullmakt för den juridiska ska kunna uppvisas. Du ansöker om tillståndet hos tillståndsmyndigheten i Varberg.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Du måste kunna styrka hur din verksamhet är finansierad. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter, så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd, så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig. Du måste sköta din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

Regler för försäljning av tobaksvaror 
För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.