Ändring av studieval PS

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som elev anmäla att du vill:

- Byta program

- Ändra din individuella studieplan

- Utöka din studieplan till över 2500 poäng

- Ansöka om studieuppehåll

- Avsluta din utbildning på Peder Skrivare skola

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa