Redovisning av genomfört projekt, Idécentralen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Efter avslutat projekt behöver Idécentralen få in alla kvitton och fakturor för inköp samt en redogörelse för det ekonomiska utfallet för intäkter och utgifter utefter beviljat belopp. Kontakta din handledare för överlämning. I e-tjänsten fyller du även i en skriftlig redogörelse och utvärdering utefter den ansökan som skickats in. Hur gick projektet/arrangemanget, uppfylldes allt som stod i ansökan utefter satt mål och syfte?  

Tveka inte att höra av er till Idécentralen om ni har frågor eller funderingar. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa