Ansökan om skolskjuts hösttermin 2024 och vårtermin 2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vill ansöka om skolskjuts för läsår 2024/2025 skicka in en ansökan.
Observera att ansökan ska göras inför varje nytt läsår, även om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts.

Läs mer information och riktlinjer för ansökan om skolskjuts 

Om elev har växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna ska det skickas in en ansökan per adress.

För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast den 14 april,  förutsatt att du inte valt en annan skola än den anvisade.

Inlämnade uppgifter ska signeras av barnets båda vårdnadshavare
1.    Vårdnadshavare 1 fyller i e-tjänsten
2.    Vårdnadshavare 2 får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet
3.    Vårdnadshavare 2 loggar in med bank-id och kontrollerar uppgifterna
4.    Vårdnadshavare 2 godkänner uppgifterna genom att signera med bank-id

Är du ensam vårdnadshavare behövs endast din signatur.
Vänd dig till Varberg Direkt | Varbergs kommun ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera. 

Skyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-id
E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem. I familjehem samt om vårdnadshavare saknar bank-id ska blanketten ”Ansökan om skolskjuts” användas. Blanketten skickas till eller lämnas in på Varberg Direkt. I det fall din ansökan avser barn/elev med skyddade personuppgifter, välj blankett ”Skyddade personuppgifter_Önska skola inför förskoleklass.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa