Ansökan om skolskjuts läsår 2023/2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vill ansöka om skolskjuts för läsår 2023/2024 skicka in en ansökan.
Observera att ansökan ska göras inför varje nytt läsår, även om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts.

Läs mer information och riktlinjer för ansökan om skolskjuts 

Om elev har växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna ska det skickas in en ansökan per adress.

För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast den 14 april.

Inlämnade uppgifter ska signeras av barnets båda vårdnadshavare
1.    Vårdnadshavare 1 fyller i e-tjänsten
2.    Vårdnadshavare 2 får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet
3.    Vårdnadshavare 2 loggar in med bank-id och kontrollerar uppgifterna
4.    Vårdnadshavare 2 godkänner uppgifterna genom att signera med bank-id

Är du ensam vårdnadshavare behövs endast din signatur.
Vänd dig till Varberg Direkt  ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera. 

Elev i anpassad grundskola

Elev inskriven i anpassad grundskola med integrerad skolgång i hemskola ska ansöka om skolskjuts via denna e-tjänst.

Elev som går i anpassad grundskola ska inte använda denna e-tjänst. Skolan skickar information och ansökningsblankett till vårdnadshavare.

Skyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-id
E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem. I familjehem samt om vårdnadshavare saknar bank-id ska blanketten ”Ansökan om skolskjuts” användas. Blanketten skickas till eller lämnas in på Varberg Direkt. I det fall din ansökan avser barn/elev med skyddade personuppgifter, välj blankett ”Skyddade personuppgifter_Önska skola inför förskoleklass.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa