Ansökan om skolskjuts läsår 2022/2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla vårdnadshavare som önskar skolskjuts för läsåret 22/23 ska ansöka om skolskjuts. 
Detta gäller även för elever som tidigare varit beviljade skolskjuts med automatik utifrån att de uppfyllt avståndskravet mellan hem och skola.
Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår även om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts. 
Mer information och regler gällande ansökan om skolskjuts 

Om elev har växelvist boende och skolskjuts önskas från båda adresserna ska det skickas in en ansökan per adress.

För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast den 15 april.

Inlämnade uppgifter ska signeras av barnets båda vårdnadshavare
1.    Vårdnadshavare 1 fyller i e-tjänsten
2.    Vårdnadshavare 2 får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet
3.    Vårdnadshavare 2 loggar in med bank-id och kontrollerar uppgifterna
4.    Vårdnadshavare 2 godkänner uppgifterna genom att signera med bank-id

Är du ensam vårdnadshavare behövs endast din signatur.
Vänd dig till Varberg direkt | Varbergs kommun ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera. 

Elev i grundsärskolan

Elev som går i Varbergs grundsärskola kommer att få information och ansökningsblankett från skolan och ska inte använda denna e-tjänst.

Elev inskriven i grundsärskolan med integrerad skolgång i hemskola ska ansöka om skolskjuts via denna e-tjänst.

Skyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-id
E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem. I dessa fall samt om vårdnadshavare saknar bank-id ska blanketten ”Ansökan om skolskjuts” användas. Blanketten hittar du på varberg.se
Blanketten skickas till eller lämnas in på Varberg Direkt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa