Avtal och information inför skolstart på Peder Skrivares skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som börjar på Peder Skrivares skola kommer under sin studietid få tillgång till ett digitalt verktyg och ett elevskåp.
För att få tillgång till digitalt verktyg och elevskåp behöver vårdnadshavare eller myndig elev godkänna de regler som finns, det görs via denna e-tjänsten.
I e-tjänsten fyller även vårdnadshavare i sina egna kontaktuppgifter som skolan endast använder för kommunikation kring elevens studiegång fram till dess att eleven är myndig.

 

För omyndiga eller elever under 18 år är det vårdnadshavare som signerar och skickar in ärendet. 
Inlämnade uppgifter ska signeras av elevens båda vårdnadshavare 

1.    En av vårdnadshavarna loggar in med bank id, fyller i e-tjänsten och godkänner reglerna samt tillhandahållandet av kontaktuppgifter
2.    Den andre vårdnadshavaren får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet när den första vårdnadshavaren har fyllt i och signerat
3.    Den andre vårdnadshavaren loggar in med bank-id, kontrollerar inskickade uppgifterna och signerar. När den andra vårdnadshavaren har signerat skickas ärendet in till Peder Skrivare skola

Som ensam vårdnadshavare behöver enbart du signera.
I de fall där eleven har två vårdnadshavare men båda inte har möjlighet att signera, vänd dig till skolan via varbergdirekt@varberg.se  

 

Skyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-idSkyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-id
E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som till exempel familjehem. I dessa fall samt om vårdnadshavare saknar bank-id hänvisar vi till en pappersblankett som ni kan få tillgång till via Varberg Direkt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bank-id
  • Bank-id krävs av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa