Ansökan till SFI

LÄS MER

Utbildningen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. SFI är en kvalificerad språkutbildning, där kommunikationen i sin helhet är det viktiga. Kursen utgår från dina intressen, förutsättningar och behov som deltagare. Utbildningen ges av Folkuniversitetet. Utbildningen är indelad i nivåerna A–D.

Vem får läsa Sfi?

  1. Du som är folkbokförd i Varbergs kommun.
  2. Du som fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år).
  3. Du som inte har grundkunskaper i svenska.
  4. EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt samt är bosatt i Varbergs kommun. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Läs mer om SFI på Vuxenutbildningen i Varbergs webbplats:
https://vuxenutbildningen.varberg.se/

Information in English

SFI - Swedish for Immigrants - will give you a basic knowledge and understanding of the Swedish language. You will learn to speak, read and write in Swedish and also, use Swedish in your everyday life.  After you have completed the course, you will receive a certificate. All tuition is free of charge.

Who can study SFI?

  • You must be registered as a resident in the municipality of Varberg.
  • You must be 16 years old (as of 1 July in the same year).
  • You should not have any previous knowledge of Swedish.
  • EU/EES citizens or citizens of Switzerland with right of residence who are residents in the municipality of Varberg.

Read more about SFI on Vuxenutbildningen i Varbergs website: 
https://vuxenutbildningen.varberg.se/

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa