Elevinformation skolstart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett nytt läsår startar behöver du som vårdnadshavare lämna uppgifter om ditt/dina barn. Det gör du för att skolan alltid ska ha aktuell information om sina elever. 

Har du barn som redan går i grundskolan är det viktigt att vänta till 16 juni med att använda e-tjänsten. Den tidpunkten flyttas eleverna över till nästa årskurs i våra system och rätt information är kopplat till ditt barn. Gör du det tidigare kan uppgifter behöva kompletteras i efterhand.

Du som har barn som till hösten börjar förskoleklass kan redan nu använda e-tjänsten.

Du behöver ha e-legitimation (BankID) för att kunna använda e-tjänsten. 

Om du enbart önskar uppdatera dina kontaktuppgifter under läsåret på grund av t.ex. nytt telefonnummer eller ny mailadress kan du istället gå till denna e-tjänst: Uppdatera kontaktuppgifter

 

Inlämnade uppgifter ska signeras av barnets båda vårdnadshavare
1.    Vårdnadshavare 1 fyller i e-tjänsten
2.    Vårdnadshavare 2 får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet
3.    Vårdnadshavare 2 loggar in med BankID och kontrollerar uppgifterna
4.    Vårdnadshavare 2 godkänner uppgifterna genom att signera med BankID

Är du ensam vårdnadshavare behöver enbart du signera.
Vänd dig till skolan ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera. 

 

E-tjänstens innehåll
•    Kontaktuppgifter till elev, vårdnadshavare och extra anhörig
•    Kostintyg, intyg som lämnas av vårdnadshavare i e-tjänsten
•    Annan information som är viktig att veta om eleven
•    Samtycke om publicering av bilder/film
•    Godkännande av villkor för elevskåp
•    Godkännande av villkor av digitalt verktyg
Första gången du använder skolstartstjänsten lägger du in alla dina uppgifter. Ändras elevinformationen går det bra att justera uppgifterna i Mina Sidor.

E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet! Använd istället blanketterna som finns under knappen blanketter, blanketten lämnas sedan till ditt barns klassföreståndare. Även i familjer där den vuxen inte är vårdnadshavare, tex familjehem, behöver blankett fyllas i och lämnas till barnets klassföreståndare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa