Klagomål livsmedel

LÄS MER

Anmäla klagomål på livsmedel

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller på en restaurang kan du använda denna e-tjänst för att meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen det. Tänk på att det alltid är bra om du först pratar med det aktuella företaget, om du har möjlighet.

Ett klagomål avseende livsmedelshantering kan exempelvis handla om bristande rengöring eller andra hygienbrister, otydlig märkning på en förpackning eller felaktig information till dig som kund.

När vi fått in ditt klagomål gör vi först en bedömning av uppgifterna, därför är det viktigt att du beskriver klagomålet så utförligt som möjligt. Därefter kontaktar vi verksamheten och i de flesta fall gör vi en kontroll på plats.

 

Känsliga uppgifter

Undvik att ange dina hälsouppgifter som inte är nödvändiga för handläggning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ingen inloggning med bank-id
  • Du behöver kunna ange adress eller anläggning där störningen uppstått