Frånvaroanmäl en elev i grundskolan

LÄS MER

I Skola24 kan du ta del av schema, anmäla frånvaro och ansöka om ledighet för en elev i kommunal grundskola.

Läs mer om ledighet, skolplikt och schema i grundskolan

Schema

För att se en elevs schema behöver vårdnadshavare logga in i e-tjänsten. Elev och vårdnadshavare kan även använda Skola 24s app. Elev loggar in med skolans mejlkonto och väljer Varberg-elev i rullisten. Vårdnadshavare väljer Varberg-vårdnadshavare och loggar in med e-legitimation.

Anmäl frånvaro i skolan

I e-tjänsten kan frånvaro anmälas flera dagar i sträck.

Frånvaroanmälan kan också göras på telefon 0515-43610. Anmälan ska då göras varje dag som eleven är frånvarande. Ett meddelande skickas till vårdnadshavare för att säkerställa att inte någon obehörig gjort frånvaroanmälan.

Ansök om ledighet

Ledighetsansökan kan endast göras i e-tjänsten eller på blankett ”Ansök om ledighet i grundskolan”. Ledighetsansökan måste skickas in och bekräftas av båda vårdnadshavare minst 14 dagar innan ledighet påbörjas.

Anmäl frånvaro till fritidshemmet

Frånvaro anmäls till fritidshemmet via Tempus, alternativt så anmäls frånvaro till både Skola24 och Tempus via appen Unikum familj.

Skyddad identitet, familjehem och vårdnadshavare som saknar bank-id E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddad identitet, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare samt om vårdnadshavare saknar bank-id. Då ska istället blanketten ”Ansökan om ledighet i grundskolan” användas. Blanketten lämnas till elevens skola.