Elevdokumentation och information i Unikum

LÄS MER

I skolan används Unikum för dokumentation, bedömning och betyg. Unikum används också för att skicka information till elev och vårdnadshavare.

Genom att logga in i Unikum via e-tjänsten når du all funktionalitet oavsett vilken plattform du använder. Vårdnadshavare kan även använda appen Unikum Familj. Där når du funktioner såsom meddelanden, lärlogg och eventuella kontaktuppgifter till skola och övriga vårdnadshavare.

Information i lärloggar i Unikum gallras årligen på grupp-, skol- och kommunnivå, samt efter två år på individnivå. 
Information i meddelanden i Unikum gallras efter två år.  

Läs mer om betyg och bedömning i grundskolan.

 

Frågor om e-tjänsten

Caroline Sandö
caroline.sando@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation