Anmälan för upplag av snö

LÄS MER

Mer information finns att läsa på www.varberg.se

Klicka på "Hämta blanketter" för att ladda ner blanketten. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se