Avtalsredovisning

LÄS MER

Här redovisar du hur mycket försäljning du haft till Varbergs kommun eller annan upphandlande enhet under perioden. Följ stegen genom att klicka på "nästa". När du lämnat in informationen kommer Varbergs kommun fakturera i enlighet med avtalad administrativa avgift.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa