Ansök om feriearbete

LÄS MER

Du som är ung och bor i Varberg har möjlighet att söka det som kallas feriearbete inom kommunen.

Mer information hittar du på vår hemsida:

Jobb för unga - feriearbete (varberg.se)

Frågor om e-tjänsten

Arbetsmarknadsenheten, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
feriearbete@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uan@varberg.se