Klagomålsanmälan inom förskolan och grundskolan

LÄS MER

Har du klagomål på:

  • kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
  • kommunala grundskolan (inklusive anpassad grundskola),
  • kommunala fritidshem

Observera att fristående grundskolor (fritidshem) har en egen klagomålshantering.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål är i det här fallet när du inte är nöjd med saker som har med förskolan eller skolan att göra. Det är viktigt att du berättar för oss om du tycker att något inte fungerar. Det kan till exempel vara:

  • Hur du, ditt barn eller någon annan blir behandlad
  • Hur verksamheten fungerar
  • Hur utbildningen genomförs.

Vad som räknas som ett klagomål är individuellt. Varje enskild person har rätt till sin upplevelse, och det är denna upplevelse som gäller vid anmälan om klagomål. Den enskilde personen bestämmer själv om den vill lämna ett klagomål eller inte.

Läs mer om Klagomål inom förskolan och skolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa