Tillsynsärende - blankett för anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan av tillsynsärende. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: bn@varberg.se eller Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bn@varberg.se