Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan)

LÄS MER

Här ansöker du om trafikanordningsplan.

För arbeten på allmän plats inom Varbergs kommun ska en trafikanordningsplan upprättas som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning ska se ut.

Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsområdet och hur arbetet påverkar trafikanter.

Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår vart arbetet ska utföras. Eventuell avspärrning eller vägmärkesplacering ska markeras ut i en bifogad skiss. Placering av vägmärken och övrig utmärkning ansvarar sökande/utmärkningsansvarig för. Område som inte märks ut i trafikanordningsplanen får inte belamras.

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar.

Du kan behöva ytterligare tillstånd beroende på typ av arbetet som ska utföras tex. polistillstånd och grävtillstånd.

Det är upp till dig som sökande att införskaffa övriga tillstånd som krävs.

Frågor om e-tjänsten

Varberg Direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-88000

Personuppgiftsansvarig

Hamn och gatunämnden
hgn@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med mobilt BankID