Allmän handling

LÄS MER

Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det är en del av offentlighetsprincipen och framgår av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En handling är allmän om den kommit in till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Det kan vara exempelvis vara betyg, ritningar, en text, en bild, en film eller en ljudinspelning. 

Alla handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana handlingar är inte offentliga. Handlingar kan vara sekretessbelagda för att skydda enskilda människor, företag eller allmänheten. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan läsa mer om detta här Allmänna handlingar och offentliga handlingar | Varbergs kommun

För att se avgifter och taxor gällande kring utlämnande av allmänna handlingar vänligen se här Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling.pdf (varberg.se)

 

Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor:  Varbergs kommun erbjuder öppen data i form av leverantörsreskontra. Datamängden innehåller information om leverantörsfakturor som har kommit till Varbergs kommun under respektive år/månad. Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor | Varbergs kommun

Här kan du begära löneuppgifter på anställda i Varbergs kommun:  Begäran av månadslön för anställda i Varbergs kommun - Varbergs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa