Rätt till socialbidrag?

LÄS MER

Här kan du själv räkna ut och se hur du ungefär ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Men det är också många andra faktorer utöver de ekonomiska som påverkar det slutliga resultatet.

För en vuxen person som inte är samboende men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas norm för ensamstående. Gemensamma hushållskostnader för hushållet påverkas av antalet medlemmar i hushållet.

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

 

 


 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
socwebb@varberg.se
0340-88 000