Ansökan om hantering av växtnäringsämnen och kemiska produkter i vattenskyddsområde - Blanketter

LÄS MER

Här kan du hämta blanketterna för ansökan om hantering av växtnäringsämnen, hantering av petroleumprodukter samt hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information kring vad som gäller för dessa åtgärder kan du hitta på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se