Insulin - delegeringsutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du din personal till delegeringsutbildning för insulin.

Viktig information!

Innan du gör din bokning ber vi dig läsa igenom nedanstående information.

  • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande.
  • Avanmälan via e-tjänsten fungerar inte optimalt så tills vidare skickar du mejl till delegeringinsulin@varberg.se. 
  • Förutsättning för att kunna få en delegering är att man kan uppnå reell kompetens vilket innebär att man har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att utföra arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt. Detta sker genom teoretisk utbildning och praktisk handledning samt genomgång av uppgiften som skall delegeras. Deltagaren måste ha haft delegering för läkemedel i minst 6 månader innan utbildningstillfället.
  • Deltagande - Deltagaren måste komma i tid till utbildningen och vara med under hela utbildningstillfället. Personen ska ha förberett sig innan utbildningstillfället genom att läsa utbildningskompendiet. Du hittar det här: Utbildningskompendium insulin
  • Intyget som delas ut är ett original och det enda bevis på att deltagaren har gått utbildningen. Om personen förlorar sitt intyg måste hon/han gå om utbildningen. Intyget tas med och visas upp innan praktiskt prov hos ansvarig sjuksköterska. Tid för delegering hos sjuksköterska bokas via e-tjänst.
  • För att kunna få delegering ska personen ha deltagit vid utbildningstillfället, vara godkänd på utbildningens testmoment samt ha genomgått webbutbildningen "Ge insulin" på demenscentrum.se.  Därefter skall personen genomföra ett godkänt praktiskt moment med ansvarig sjuksköterska hemma hos patient.

E-legitimation

För att kunna boka en utbildningsplats krävs att du loggar in med e-legitimation (ex. SITHS eller mobilt bank-id).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa