Ansökan om samtycke till placering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om samtycke till placering. Du kan använda dig av e-tjänsten eller fylla i en blankett och skicka till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg

Samtycke

En huvudman som förstår vad saken gäller ska underteckna ansökan. Det gäller också omyndiga som fyllt 16 år. Om huvudmannen/den omyndige inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta intygas av läkare, kurator eller annan med kompetens att bedöma detta.

Yttrande från närmast anhöriga

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt ska även den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Om yttrande bifogas ansökan förkortas överförmyndarens handläggningstid. Närmast anhöriga behöver inte samtycka till förvaltningsåtgärden men deras yttrande är en del av överförmyndarens beslutsunderlag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa