Åtagande god man för omyndig - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blankett för att åta dig uppdrag som god man enligt 11 kap. §1 föräldrabalken. 

Blanketten används när du åtar dig  att bli god man åt en omyndig när en förmyndare inte kan företräda den omyndige på grund av till exempel sjukdom. 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg