Ansökan om ändrade betalningsvillkor för faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte kan betala en faktura från oss kan du antingen ansöka om att flytta fram förfallodatumet eller ansöka om få dela upp fakturan på flera månader. Du använder denna e-tjänst för båda ansökningstyperna.

Om din ansökan godkänns kommer du att få betala så kallad dröjsmålsränta (en kostnad för att du inte betalar i tid, baserad på hur många dagar fakturan varit obetald). Om du väljer att delbetala fakturan får du också betala 170 kronor som en engångsavgift.

Det kostar ingenting om din ansökan inte godkänns. Läs mer om dröjsmålsränta längre ner.

Flytta fram förfallodag

Du kan skjuta upp betalningen av din faktura med 30 dagar. Din ansökan ska skickas innan fakturans förfallodag. Om din ansökan godkänns kommer du att behöva betala både fakturabeloppet och en dröjsmålsränta.

Uppgifter att ha till hands

För att ansöka om att flytta fram förfallodag behöver du veta vilket fakturanummer det gäller och vem som står som fakturamottagare. Om du ansöker för ett företag behöver du veta ert organisationsnummer.

Delbetalning

Om du vill dela upp din faktura och betala ett mindre belopp varje månad under en period kan du ansöka om en avbetalningsplan.

Om din ansökan godkänns kommer du att behöva betala både fakturabeloppet och en dröjsmålsränta på det belopp du har kvar att betala. Du får också betala en engångsavgift på 170 kronor.

Uppgifter att ha till hands

För att ansöka om delbetalning behöver du veta vilket fakturanummer det gäller och vem som står som fakturamottagare. Om du ansöker för ett företag behöver du veta ert organisationsnummer. I e-tjänsten kommer du att få ange hur många månader du vill dela upp fakturabeloppet på. Du kan som mest välja 36 månader.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan är normalt Riksbankens referensränta (januari 2023: 2,5%) plus 8 procentenheter.

Exempel på hur du räknar ut dröjsmålsränta för en faktura: Om fakturan ursprungligen var på 10 000 kronor, nuvarande referensräntan är 2,5 procent per år och fakturan är 30 dagar försenad, då beräknas den:
(10 000 x (2,5%+ 8%) x 30)/365 = 86,30 kr)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Fakturanummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa