Anmälan till prövning Peder Skrivares skola

LÄS MER

Som elev kan du genomgå prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan, om du inte tidigare har fått betyg i kursen eller fått betyget F. Kurser som ingår i din individuella studieplan är sådana som du redan läser eller som du avser att läsa. Det betyder att du inte kan genomgå prövning i en kurs som inte ges vid Peder Skrivares skola.

Vill du genomgå prövning i en kurs som inte ingår i din individuella studieplan eller om du önskar pröva kurs innan du läst mer än halva tiden kostar prövningen 500 kronor och betalas till postgiro 10247-5, Varbergs kommun. Uppge VBG625, ditt namn och adress på inbetalningen. Kopia på kvittot laddas upp med denna anmälan. 

Prövning av betyg sker i början av varje termin. Datum, tid och plats meddelas per post eller e-post.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering med BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa