Överenskommelse om in- och utträde och ändrat andelstal i samfällighetsföreningar - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten överenskommelse om in- och utträde och ändrat andelstal i samfällighetsföreningar . Ifylld blankett skickas till Lantmäterimyndigheten, Varberg kommun, 432 80 Varberg.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadskontoret
bn@varberg.se