Anmäla ny/ändring hälsoskyddsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att

  • Anmäla ny hälsoskyddsverksamhet, så som bassängbad, hygienisk verksamhet (risk för blodsmitta), solarium och undervisningslokaler. 
  • Lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet.
  • Lämna information om flytt av befintlig verksamhet till en ny lokal.
  • Meddela förändringar eller namnbyte av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
  • Lämna information om att verksamheten upphör. 

Viktigt att veta innan du skickar in din anmälan

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat. 

Vad gäller när en ny verksamhetsutövare tar över en befintlig verksamhet som utför hygienisk behandling med skärande och stickande verktyg?

Om det är samma typ av behandlingar som utförs utan att någon ny behandling tillförs till verksamheten, så ska den nye verksamhetsutövaren meddela oss om att det är en ny verksamhetsutövare men verksamheten är oförändrad och allt fortsätter enligt tidigare anmälan.

Om ägarbytet innebär förändringar i verksamheten med nya behandlingar eller förändringar i lokalen eller nya lokaler, så ska en ny anmälan göras. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan av hälsoskydds verksamhet enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta.

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Uppgifter om verksamheten som ska startas och lokalen som ska användas
  • Planritning
  • Redovisning av ventilationssystem och luftflöden