Anmälan om kompostering av latrin och ansökan om dispens från slamtömning - Blanketter

LÄS MER

Här kan du hämta blanketterna för anmälan om kompostering av latrin och ansökan om dispens från slamtömning. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande kompostering av hushållsavfall hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se