Ansvarsförbindelse instrumenthyra eller teknisk utrustning

LÄS MER

Det här är en ansvarsförbindelse för lån eller hyra av instrument mellan kulturskolan i Varbergs kommun och nämnd elevs vårdnadshavare.

Regler för uthyrning/lån av instrument
⦁ Instrumentet lämnas endast ut mot kvittering med BankID i denna ifyllda e-tjänst
⦁ Instrumentet skall hanteras aktsamt och förvaras så att det inte skadas eller förkommer. Vid transport ska det skyddas mot väta eller annan skada.
⦁ Vid förvaring i instrumentlåda, se till att t.ex. stråke inte nöter på instrumentet, eller att munstycke inte ligger löst.
⦁ Om eleven slutar under hyresperiod skall instrumentet med tillbehör återlämnas. Reducering av hyran medges inte i så fall.
⦁ Skada eller förlust anmäls omgående till Kulturskolan i Varbergs kommun. Vid skada är hyrestagaren ersättningsskyldig för reparationskostnader. Förlorat eller förstört instrument ersätts till sitt fulla värde.
⦁ Taxor för hyror och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Var observant på förändringar. Taxor för hyror och avgifter finns på varberg.se
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa